BUDAPEST XVII., RÁKOSMENTE

Főépítész: Bolberitz Henrik

A FŐÉPÍTÉSZ ÉS MOTIVÁCIÓJA

A főépítészi hivatás mozgatórugója és eredményességének fokmérője az, hogy a településen élő emberek számára az épített környezet milyen szinten teszi lehetővé egyéni és közösségi életük megélését.
Az egyéni, családi életkeretek (lakhatás, közlekedés, munkahely) biztosítása mellett ugyanolyan fontos a közösségi életnek (pihenés, sportolás, rendezvények, kulturális események céljára) teret adó helyszínek létrehozása. Természetesen a megfelelő épített környezeti feltételek csak a politika és a szakma együttműködésével alakíthatók ki. Ezért a főépítész fontos, de nem egyedüli alakítója a település életkereteinek. A politika és szakma kölcsönös megértésen és bizalmon alapuló közös munkája alapfeltétele a település fejlődésének.
Budapest XVII. kerületében, Rákosmentén ezek a feltételek adottak. A főépítész az önkormányzat vezetésének tanácsadójaként képes befolyást gyakorolni a településen lakók életkereteinek alakulására. Ennek egyik legfontosabb eleme a közösségi területek, találkozási helyek létrehozása, azok minőségének javítása. Ez biztosítja a társadalmi érintkezés lehetőségét, erősíti a társadalmi kohéziót, elősegíti a kölcsönös megértést – ezek együttesen egy ország sikeres működésének zálogai.
Ezért tartottuk és tartjuk nagyon fontosnak szabadtéri (főtér, sétány, Népkert, patak menti kerékpárút) és zárt terű közösségi helyek (multifunkcionális csarnok 1500 fős nagyteremmel, önkormányzati tulajdonú étterem, főtéri kávézó) megépítését. A főépítész az önkormányzat vezetésével együtt vallja, a település fejlesztésének alapfeltétele az, hogy létezzen egy „vízió”, távlati cél ‒ a XVII. kerület, Rákosmente „víziója” a modern kertváros. Ez azt jelenti, hogy a kerület túl akar lépni az elővárosi, külvárosi státuszon, és kezdeményező módon kíván tevékenykedni az itt élő emberek európai szintű életkereteinek és ezzel együtt a minőségi épített és természeti környezetének megteremtése érdekében.

Budapest, 2014. 04. 16.

tablo_rakosmente-940x1677