Debreceni Igazságügyi Központ

Debrecen, 2005

Generál tervező: Koller és Társa Tervező Kft.
Építész tervezők: Koller József Ybl-díjas építész, ifj. Csatai László, Pethő László, Földes László Ybl-díjas építész
Építész munkatársak: Szojka M. Tünde, Kiss Szabolcs
Pro Architectura-díj

A Debreceni Ítélőtábla, a fellebbviteli főügyészség és a városi bíróság elhelyezését és tervezését kaptuk feladatul az ezeréves múltú „cívisváros” központjába. A tervezést megelőzte egy Országos Tervezési Versenypályázat, ennek nyomán az új utcanyitás környezetében a meglévő zártsorú és hézagosan zártsorú kisvárosias beépítést nagy területen szanálták.
Egy új épület elhelyezése erre a területre ‒ a még kialakulatlan szerkezeti kapcsolatrendszer és a valóságos építészeti kötődés lehetősége nélkül ‒ sok szempontból hálátlan feladat, különösen egy nagyobb szabású átépülés első elemeként. Az igazságügyi központ majdan az újrarajzolt városszövet része lesz, most azonban még egyedül áll a város központi magjából kibontott tömb közepén.
Az épület legszembetűnőbb jellemzője a tömbszerűség, a befoglaló hasáb oldalait mintha pengével metszették volna ki, az épület sehol és semmivel nem lép ki az őt határoló síkokból, kérlelhetetlenül az önmaga által szabott határokon belül marad. A határok pontos ismerete és szigorú betartása, a túlkapásoktól mentes magatartás mint megfogalmazott vezérelv illeszkedik egy igazságügyi központ szellemiségéhez. Ez az elv a tervezés egészét végigkísérte.

Fotó: Bujnovszky Tamás