Richter storage facility

Budapest, 2013

Architecture: Csaba Nagy, Ybl Prize laureate architect, Dániel Déri, Judit Kováts, Bence Várhidi – ARCHIKON Kft.
Structural design: Orsolya Dudinszky
Load bearing structure: Tibor Pintér

Photography: Tamás Bujnovszky