Győri Ítélőtábla és Fellebbviteli Főügyészség

Győr, 2006

Tervező: Horváth és Patartics Építész Iroda Kft.
Építészet, belsőépítészet: Patartics Zorán Ybl-díjas építész

A helyszín ellentmondásos. Miközben közel fekszik a városközponthoz, valamint az igazságszolgáltatási és a kapcsolódó intézményi épületekhez, egyszerre városszéli helyzetben is van, annak minőséget is érintő velejáróival. A tömb tényleges átalakulását, megújulását a zárványszerűen itt maradt régi telekstruktúra, a lakó-, intézményi, ipari és közlekedési-kereskedelmi (vasút és Shell kút) funkciók keveredése gátolja. A tervezés során nemcsak erre, de a jelentős középületek és a méltatlan környezet ellentmondásaira is válaszokat kellett keresni. Mindezt egy olyan jogásztársadalom megelégedésére, amely alapvetően a száz-százötven évvel korábban épült bíróságokban látja hivatásrendjének építészeti megjelenítését, és nem ok nélkül, hiszen az ezeket követő bírósági épületek közül csak kevés tudta ezt a hivatásrendi tartalmat megújítva közvetíteni.
Lényeges kérdés: hogyan és mennyivel lehet közelebb jutni egy új bírósági épülettel az igazságszolgáltatás mai valóságához és lényegéhez úgy, hogy a megújítás során ne vesszenek el a történeti épületek által felépített kötődések? A válasz: a nem kézzel fogható, nem számokban mérhető sajátszerűségek átörökítésével, ismerős érzetek keltésével, mint amilyenek az arányok, a megkoreografált mozgás a térben, a térkapcsolatok.
A bírói munka magába forduló. A modern társadalom nyitott igazságszolgáltatást kíván. Az e kettősségre adható építészeti választ kerestem.

Fotó: Bujnovszky Tamás