GYULA

Főépítész: Béres István

A FŐÉPÍTÉSZI LÉT

A település az a hely a teremtett világban, ahol az emberek letelepszenek, ahol megülnek, ahol jól esik az ülés. Ajándékba kaptuk a FÖLDET és az életet ezen a földön, és ez feladatokat is ró ránk. A Kárpátok ölelő karjai közötti valamikori pannon tengerből kiemelkedő medence része az Alföld. A különböző korokban itt élők használták a szigeteket, a folyókat és alkalmazkodtak a változásokhoz. Isten tenyerén élve alakították környezetüket. Ma már ahhoz a hajdani világhoz képest teljesen átalakított környezetben élünk. A közösség, a település lakossága egyre gyarapszik és újabb és újabb igényekkel áll elő. A gyorsan változó világban mind több az egyéni elképzelés, és így egyre nehezebb a közös elképzeléseket megtalálni, megfogalmazni. A közösség része az építész, a településmérnök és a főépítész is, akinek viszont mindenkinél jobban kell éreznie, érzékelnie a hely adottságát, a múlt örökségét, az értékeket, és erre kell építenie a mai nehézségek és lehetőségek között a jövő települését. Alázattal, bölcsességgel és bátorsággal. Ezekben és munkájában meg kell nyilvánuljon a szakmai tudása, embertársainak, környezetének az ismerete, a Hite. Hiszem és remélem, hogy a szeretettel végzett munka, a megélt élet a mindennapok beszélgetéseivel, megbeszéléseivel, tervezéseivel, megépítéseivel az emberek, a föld és a teremtő szolgálatára vannak, ekkor lehet áldás rajtunk.

Gyula, 2014. húsvét nagyhetében Béres István, Gyula város főépítésze

tablo_gyula