Molnár Péter (1925-2000)

Meteorológiai Obszervatórium, Siófok, 1952-53
Fotó: archív

70x120_mucs_tablo k:Layout 1