Nagyszikla, Fővárosi Állat- és Növénykert

Budapest, 2012

 

Építészet: Kis Péter Építészműterme Kft.

Vezető tervező: Kis Péter

Építész tervezők: Molnár Bea, Nyitrai Péter, Ükös Tamás

Munkatársak: Romvári Péter, Hőna Orsolya, Hámori Péter, Erdélyi Róbert, Varga Piroska, Potzner Ádám

 

„…A speciális adottságok, a különleges hangulatú térszerkezet, a természetes megvilágítás hiánya egyaránt különleges funkció elhelyezését, illetve az ide kerülő létesítmény rendhagyó elrendezését igényelték. Ezzel együtt az egyik legnagyobb feladat a 4700 m2 alapterületű és 38 850 m3 térfogatú objektum üzemeltethetőségének megoldása volt, a tervek szerint megújuló energiával működtetve ‒ ehhez adekvát módon a Széchenyi fürdő hőforrásait használták fel.

A hasznosítási tervek megvalósításához az építészek ‒ Kis Péter és tervezőtársai ‒ analógiás gondolkodással közelítettek. A vezérfonalat a létformák, az élő és élettelen rendszerek sokfélesége adta, ahol a sokféleséget mint a környezet kihívásaira, a megoldandó problémákra adott választ értelmezték. Változatos és az adott terekhez idomuló kiállítástechnikai eszközökön keresztül válik mindez élményszerűvé.

A mészkő hegységet utánzó építmény belső tereinek formálása, megvilágításának tervezése a barlangok analógiáján alapul: ahogyan a víz megtalálja az útját egy mészkőhegyben, itt úgy találja meg a fény majd a maga útját a műszikla kéreggel körülhatárolt hatalmas sötét és üres terében.”

 

/Csontos Györgyi/

 

Fotó: Batár Zsolt