SZEGED

Főépítész: Sz. Fehér Éva

1989-ben végeztem a BME építészmérnöki karán. Segédtervezőként a DÉLTERV-nél helyezkedtem el, ahol egy idő után a településrendezés kezdett el érdekelni. Többéves tervezői munkát követően a közigazgatásba hívtak „a másik oldalról”, és itt ragadtam, tizenhét éve vagyok a hivatal munkatársa. Előbb településrendezési referensként dolgoztam, majd néhány évet Novák István főépítész mellett helyettesként is közreműködhettem a „városépítésben”. A folyamatosságot fenntartva, örökségét továbbgondolva, városi főépítészként tizenegyedik éve segíthetem Szeged fejlődését.
Az elmúlt évtizedben – az európai uniós pályázati lehetőségeket is kiaknázva ‒ Szeged jelentős fejlődésen ment keresztül. Az Európa Nostra díjas Kárász utca – Klauzál tér, a közterület-megújítási nívódíjat kapott Szent István tér hangsúlyos szakmai alap volt a folytatáshoz, s előre meghatározta az építészeti minőséget. A történeti belváros gyalogosforgalmának elsődlegességét szem előtt tartva készültek el a városközpont hangsúlyos közterületeire, térfüzérekre: utcákra és terekre a tervek, melyek minőségükben az „élhető város” elvárásait tartották szem előtt. Alapvető cél volt az építészeti igényességen túl a zöldfelületek nagyságának növelése és a közlekedési rendszerek racionalizálása. A városrehabilitációs fejlesztések I. és II. ütemében sor került a Kárász utca folytatásaként a Kölcsey és Gutenberg utcára, a Mars térre, s a munka folytatódott a Somogyi utca, Dugonics tér, Apáthy és Semmelweis utca irányába. A közterület-megújításokkal párhuzamosan panel- és védettépület-rekonstrukciók is történtek, miközben új funkciókkal gazdagodott a város (AGORA, ELI).

„Egy város mindenekfelett gondolat, mely nem fér el a telekkönyvben.” (Márai Sándor)

Szeged is az, méghozzá micsoda gondolat…! Gyerekként a „kötelező várostörténet” bemagolása és felmondása felesleges tehernek tűnt. Ma már tudom, hogy az akkor még titokzatosnak tűnő helyek és fogalmak alakították későbbi jövőmet: „sóházak, bőgős hajó, Eugenius-árok, vízi bástya, Francia-hegy”. Különös elnevezések, különös csengéssel, melyek Szeged régi titkait őrzik. Őrizték és átadták számomra azokat az információkat, melyek mára tartalmat, értelmet adtak annak a munkának, melyet több mint tíz éve végezhetek városomért. Köszönet érte.

tablo_szeged