Szentendrei evangélikus templom és parókia

Szentendre, 2004

Vezető tervező: Kocsis József Ybl-díjas építész
Építész, belsőépítész: Kocsis Barnabás, Kocsis Gáspár, Kutasi Attila

A hely adottságait kibontó tér- és látványbeli gazdagság egyértelműen a templom patak felőli hosszoldala mentén kialakított megközelítés hozadéka, mint ahogyan a parti feltáró útvonal végén lévő, csak a patak felé nyitott, intim, belső előudvar is végső soron ennek a teret teremtő diszpozíciónak a következménye.
A templom kisméretű, hasábforma szürke bogdányi kővel burkolt falai a rakottságot érzéki módon megjelenítve közvetítik a protestáns templom fogalmához kapcsolódó jelentéstartalmat, az „erős vár” képzetét. A patak felőli látványban a templomtest szilárdságát a szürke kőlap burkolattal függőleges hangsúlyú sávokban tagolt, nyersbetonból zsaluzott, campanile-szerű harangtorony könnyedsége ellenpontozza.
A lelkészlakás vernakuláris formai ihletésű, a telek „végében” a templom tengelyére (majdnem) merőlegesen végignyúló ház tömege a kompozíció másik fontos eleme. A patak felől nézve a lelkészház is, meg az onnan a harangtoronnyal együtt látszó templom is, egymástól független tömegelemekként jelennek meg. Közvetlen kapcsolatot közöttük egy, a templom hosszoldalához simuló és a ház tömegéhez csatlakozó, félnyeregtetős és „tetődobozos”, nőtt épületformát idéző épületszárny teremt a patakkal párhuzamos keskeny utca felől.
Ebben a szárnyban kapott helyet a templommal összenyitható gyülekezeti terem, a lelkészi hivatal, a vizesblokk, és itt van az épületegyüttes utcai bejárata is.

/Szalai András DLA építész, művészettörténész/

Fotó: Bujnovszky Tamás