TOKAJ

Főépítész: Bodonyi Csaba, DLA

• A FŐÉPÍTÉSZ az épített környezet kultúrájának papja és inspirálója.
• A FŐÉPÍTÉSZ nem bürokrata, nem hivatalnok. A települési polgármester és a képviselő-testület szakértő partnere, aki alkotó egyensúlyt igyekszik tartani a helyi politika, az építtető, a szakmák és az építési szabályok között.
• A FŐÉPÍTÉSZ mértéktartóan, kontroll mellett tervezzen, s így mutasson példát. Különösen fontos a településfejlesztési tervekben való aktív és alkotó részvétel.
• A FŐÉPÍTÉSZ átlátja a település egészét, annak múltját, jelenét. Jövőképe, víziója a múlt értékeinek hatékony folytatásán alapul.
• A FŐÉPÍTÉSZ hisz az építészeti kontextusban. Elfogadja, hogy elsődlegesen a település a „halhatatlan”, melyben a „másodlagos” épületek a korok folyamatosan cserélődő, cserélhető és változó minőségi elemei, amelyek történetileg értelmezik az átfogó településstruktúrát.
• A FŐÉPÍTÉSZ számára minden építési szándék „szent”, mert a települési kultúra alkotó továbbfejlesztésének lehetőségét kínálja, a beavatkozás mértékétől függetlenül.
• A FŐÉPÍTÉSZ egyenrangú alkotótársként tekint a megrendelőkre és a tervező építészekre, akikkel jó együttműködésre törekszik.
• A FŐÉPÍTÉSZ értékőrző és értékteremtő munkájával a település identitását erősíti.
• A FŐÉPÍTÉSZ együtt él a településével, s programját annak életéből meríti.
• A FŐÉPÍTÉSZ nem (fő)parancsnok. Tudásával, meggyőző erejével, szeretetével, kapcsolatteremtő készségével a települést, az építtetőt és a tervező építészeket szolgálja.
• A FŐÉPÍTÉSZ pozitív tevékenysége, szemlélete a településen mérhetően megmutatkozik, és erősíti, inspirálja a helyi közösséget.
• A FŐÉPÍTÉSZ nem részesít előnyben kizárólagosan semmiféle építészeti irányzatot, csak a minőséget és a változatosságot támogatja.

tablo_tokaj