Infopark „D” épület

Budapest, 2007

Generáltervező: Assmann GmbH.
Felelős tervező: Winkler Barnabás Ybl-díjas építész
Építész munkatárs: Balázs Dénes, Baranya Szabolcs

„(…) A budapesti Infopark új épülete Janus figurájára emlékeztet, akinek két ellentétes irányba néző arca a dolgok ambivalens természetét szimbolizálja. Az irodaház két hosszanti – északi és déli tájolású – homlokzata éppen így szinte tökéletes ellentéte egymásnak: mint két fél, melyet egymásnak háttal varrtak össze, hogy mindig egyszerre, de sohase együtt nyilvánuljanak meg a világ számára. A látogatót ez a különös feszültség azonnal a bűvkörébe vonja, és kutatni kezdi a kétarcúság okát.
(…) A hatemeletes (háromszintes felszín alatti parkolóval kiszolgált), vöröstégla burkolatú épület számos kötöttséghez igazodik. A szabálytalan négyszögű telek déli oldala lágy S-vonalban meghajlik, követve a Lágymányosi-híd lehajtójának ívét. A rendezési terv előírásainak megfelelően a beépítést egymástól elkülönülő tömbökre tagolták: az északi telekhatárt követő hosszanti tömbhöz négy keresztszárny csatlakozik, melyek hosszát és szögét az említett S-vonal határozta meg. A három eltérő alapterületű udvart teljes magasságban szabadon álló üvegfalakkal rekesztették el.
(…) A hangsúlyos főbejárat tágas előcsarnokba vezet, melynek tengelye a középső udvarban végződik. (…) A jó arányú iroda- és közlekedőterek kellemes, harmonikus együttest képeznek.”

/Haba Péter/

Fotó: Bujnovszky Tamás