MÁDL FERENC SÍREMLÉKE A NEMZETI SÍRKERTBEN

A VÉGTELEN MINDENSÉG VAGY A SEMMI?

A kettő közt alapvetően csak a hit fest különbséget. A „semmibe” vezető út talán egy életút, amelyen csupán egy állomás a síremlékben megjelenített dimenzióváltás.

Az üvegkristály, mint égi fénysugár ér földet; finom ragyogása, s a napsugarak által életre keltett kereszt, akár törékeny értékeink: a hit, a tartás, s a gondolat kisugárzásai.

A megálmodott kompozíció a téri adottságok, az idő és az időjárás sajátságaira épül, és egy erőteljes optikai csaláson alapul. A megközelítés irányából először a fekvő monolit gránittömb sírkő, majd a mögötte álló aszimmetrikus üvegpiramis tárul fel. A síremlék keresztje csak egy bizonyos napállásnál, a kristályszerű gúlán áthatoló napsugarak fényében tűnik fel; s a legszebb képét a kereszt épp a temetés évfordulóján mutatja.

Tervező: Almási Balázs tájépítész

Megrendelő: Nemzeti Kegyeleti és Emlékhely Bizottság
Kivitelező: BTI Nemeskő és Építőipari Kft., Rákosy Üveg

Megvalósulás: 2012