Pannonhalmi főapátság bazilikájának rekonstrukciója

Pannonhalma, 2012

Designépítész: John Pawson – John Pawson Ltd.
Építész munkatárs (John Pawson Ltd.): Anna Mesterházy, Rosanna May
Felelős tervező: Gunther Zsolt Ybl-díjas építész – 3h építésziroda
Projektvezető (3h építésziroda): Tavaszi Tamás, Pataj Orsolya
Építész munkatárs (3h építésziroda): Holló Mátyás, Ujfalussy Domonkos, Szarka Tímea, Szternák Anett

A pannonhalmi főapátság rekonstrukciójának utolsó eleme a bazilika megújítása volt. A szerzetesközösség hosszas gondolkodás során alkotta meg az új liturgiai koncepciót. A rendkívüli tisztaságú program, mely a benedeki regula alapvetését, az „ora et labora”-t kívánja a meglévő templomtérben szervesen megvalósítani, szinte előre meghatározta a beavatkozás főbb helyeit és jellegét.
Az átalakítás legfontosabb eleme a kelet–nyugati tengely liturgikus újraértelmezése volt. A beavatás fokozatossága, a térrészek emelkedő szekvenciája, a Mennyország eljövetelének térbeli megsejtése olyan új olvasatot ad a bazilikának, mely egy újabb – mentális – réteggel gazdagítja a korok egymásra épülő lenyomatát. Az egyszerűségre törekvő formavilág felfokozott hatással jelenik meg a történeti térben. A historikus háttér egyáltalán nem díszlet, sokkal inkább az új partnere a középkort értelmező diskurzusban.
A beavatkozás három fő területre szorítkozott: a padlóburkolat újragondolására, a liturgikus tárgyak és bútorok szerzetesi vízióba illesztésére és a mesterséges világítás középkori karakterének kibontására. Az anyagválasztás egységesítette a tervet, ugyanakkor hangsúlyokat képezett. A főtengelyen végigvonuló ónix a liturgikus tárgyakban (keresztelőkút, oltár, ambó, rózsaablak) ölt testet. A csekély beavatkozás ellenére az eredmény radikálisan különbözik a Storno-féle belsőtől, és a középkori templom mai folytatásának tekinthető.

Fotó: Bujnovszky Tamás