Építészet és társművészetek

Itt és most a vizuális művészetek paradigmaváltásának lehetünk tanúi ‒ ezért is fontos hangsúlyozni a megújulás szükségességét. Az építészet esetében ebbe az „élő bolygó” szemlélete ugyanúgy beleértendő, mint a régi-új, kézműves hagyományokra építő művészetfelfogás. Az itt kiállított épületek és a befogadott képzőművészeti alkotások tudatosan sokfélék: a művészetek szabadságeszménye és a nyitott párbeszéd is ezt igényli.